Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 juni 2020. Vår Moder av den Ständiga Hjälpen