Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 juli 2020. Att vara både Marta och Maria