Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 januari 2019. I dag är nådens tid