Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 februari 2022. Munnen talar vad hjärtat är fullt av