Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 mars 2017. Att verkligen se och förstå