Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 april 2020. Vad talar vi om och brinner våra hjärtan?