Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 oktober 2020. Att älska Gud och sin nästa