Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 oktober 2015. Herre, låt mig få se!