Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 mars 2022. Marias JA till Gud, men hur svarar vi?