Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 december 2016. Jesu liv och vårt liv