Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 juni 2016. Att stå till Guds förfogande