Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 december 2021. Jesu liv och att leva i hundrade år