Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 juni 2019. Jesus är här hos oss!