Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 april 2022. Att leva i Guds Barmhärtighet och lita på Honom