Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 22 januari 2017. Kristus världens Ljus - vi är ljus för världen