Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 november 2020. Marie Tempelgång - helt disponibel för Gud