Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 maj 2021. Herren frågar oss: Älskar du mig?