Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 maj 2016. Vilka är Kyrkans motståndare?