Lördag i 7:e veckan "under året"

Kortpredikan, Vårfrumässa, 2 mars 2019

Den vise Syrak ger oss en storslagen beskrivning av människan. Hon har sin kropp av jord, men är lik sin Skapare, skapad till hans avbild, med makt över och ansvar för alla varelser på jor­den. ”Förstånd” gav han henne, förmåga att smaka, se och höra och ”ett hjärta, så att hon kunde tänka”. (I Bibeln är tankeförmågan ofta förlagd till hjär­tat.) Hon är utrustad med ett samvete, så att hon kan skilja mellan gott och ont.