Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 april 2019. Att vara Guds sanna barn