Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 april 2018. Till vem skulle vi gå - Herre, till Dig kommer vi!