Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 mars 2021. Varför jag älskar dig, Maria