Lördag i 4:e fasteveckan

Kortpredikan 6 april 2019

Det var ingen behaglig uppgift att vara profet. Att tvingas säga vad Gud befallt honom, men vad folket inte ville höra. Gud lade sina ord i profeten Jeremias mun för att rycka upp och bryta ner allt som stred mot det förbund som Gud ingått med sitt folk. Men folket och deras ledare ville inte lyss­na. Tvärtom ville de röja honom ur vä­gen.