Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 juni 2021. En tro som bär genom livet