Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 april 2019. Påskens stora utmaning: att verkligen förstå evangeliet