Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 september 2017. Kristi törnekrona - smärtan över vårt världsliga sinnelag