Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 november 2019. Vad händer när vi dör?