Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 juli 2023. De två stora frågorna från Kristus