Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 januari 2022. Människan är skapelsens krona