Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 januari 2016. Vem är du?