Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 februari 2020. Sanna tillbedjare av Fadern