Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 augusti 2018. Änglarnas Drottning