Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 augusti 2017. Att rädda själar!