Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 augusti 2016. "Jag vill ta alla till Himlen!"