Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 november 2017. Att förvalta trons gåva