Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 mars 2021. Helige Josef från Nasaret och vårt andliga liv