Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 mars 2018. Helige Josef, ett föredöme i tro och trofasthet