Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 mars 2016. Helige Josef, föredöme och förebedjare för ett fullkomligt liv