Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 maj 2018. Vänskap med Jesus