Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 april 2019. Bär ditt kors!