Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 september 2022. Att tjäna två herrar