Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 mars 2022. Helige Josef, förebild i verkligt andligt liv