Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 september 2017. Att förlåta är gudomligt