Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 maj 2020. Att verkligen följa Kristus eller att svika Honom