Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 maj 2021. Att tillhöra världen eller Gud?