Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 maj 2020. Margherita av Cortona, en stor franciskans förebild