Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 juli 2023. Ordet ska få rötter