Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 april 2017. Kristi uppståndelse och Kyrkan