Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 april 2016. Till vem ska vi gå?