Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 september 2021. När är lidandet meningsfullt?